गजल

- जीबी गजल 
सिखरमा चड्दै जाउ खस्ने छदैछु म ।
तिमी उड पिन्जडामा बस्ने छदैछु म ।

बिस्तारै पारी तर हिडेर पुलबाट,
वारिबाटै बाढिभित्र पस्ने छदैछु म ।

हास बोल कुनै रोक छैन तिमीलाई,
आफ्नो घाटी आफैलेनै कस्ने छदैछु म ।

अर्कैको सिन्धुर पोते लगाएर हिड,
जोगी बनी खरानी चै घस्ने छदैछु म ।

शान्ति मिलोश हृद यमा सधैसधै नै,
यो छातीमा तिखो छुरा धस्ने छदैछु म ।